Nästa auktion

Måndag 19 mars kl 17 och visningstid samma dag kl 13-17.

 

Kommande auktioner:

26/3, annandag påsk 2/4 och Vårauktionen 29/4