Inropsuppdrag

Man kan antingen vara på plats när varan säljs eller lämna in ett skriftligt personligt anbud eller via mail.

Anbud via mail ska vara oss tillhanda senast 1 timma före auktionens början.
info@auktion-orebro.se

Personligt anbud ska vara oss tillhanda senast 15 minuter före auktionens början.

I våra auktionslokaler finns förtryckta anbudsblanketter. Fyll i ditt kundnummer (saknar/glömt bort kontakta personal) objektnummer, typ av objekt och belopp. Kundtjänst budar sedan åt dig under auktionen och är med upptill ditt angivna belopp. Du kan få auktionsobjektet till ett lägre belopp än vad du har angivit om ingen i auktionssalen bjuder emot.