Porslin/Keramik

002. Kruka. H. 26,5 cm.

Slutpris: 125 kr
Slutpris: 150 kr
Slutpris: 100 kr
Auktion avslutad
Slutpris: 1 600 kr
Slutpris: 450 kr
Slutpris: 100 kr