Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen GDPR

25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft och som ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL).

Auktionshuset i Örebro AB behandlar personuppgifter så som epostadress, namn, adress, postnr, ort, land och telefonnummer i syfte att fullgöra de skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, inom ramen för det avtalsförhållande Auktionshuset i Örebro AB har gentemot samtliga registrerade kunder samt förpliktelser enligt övriga lagar.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy är sedan långt innan GDPR:s tillkomst, att vi aldrig under några omständigheter lämnar ut personuppgifter till tredje part med undantag för myndigheters utövande med stöd av annan lag samt i de fall en köpkund begär leverans av inropade varor, krävs överlämnande ovan nämnda personuppgifter till aktuell transportör för fullgörelse. Vidare arbetar Auktionshuset i Örebro AB, aktivt med att radera sådan information om personuppgifter som ej är relevanta för auktionsverksamheten samt i enlighet med avtalsförhållande och om sådan information föreligger.

Avregistrering

Registrerade användare som önskar avregistrering helt, skall i mejl till info@auktion-orebro.se meddela Auktionshuset i Örebro AB om begäran för avregistrering. Har en användare genomfört sälj -eller köptransaktion kommer dock uppgifterna hänförliga till transaktionerna, trots avregistrering, att sparas med stöd av Bokföringslagen (1999:1078) i upp till 7 år efter transaktionens inträffande.

Varmt välkommen!